ApotheekBI

Helpt u bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen

Als manager of apotheekondernemer stelt u zich ongetwijfeld de volgende vragen: hoe was de preferentie- en substitutiegraad gisteren en afgelopen maand? Wie zijn mijn belangrijkste patiënten en waar wonen ze? Hoe is mijn omzet samengesteld? Volgen mijn medewerkers het inkoopmandaat wel voldoende? Hoe kan ik snel anticiperen op de maandelijkse correcties van zorgverzekeraars?

 • Dagelijkse rapporten

  U krijgt dagelijks een omzetrapportage met verstrekkingen en gemiste marge.

 • Preferentie en substitutieoverzichten

  Met ApotheekBI monitort u uw contractafspraken met zorgverzekeraars en leveranciers. En u anticipeert direct!

 • Doelgroep analyse

  U heeft inzicht in de spreiding van uw patiëntenpopulatie. Denk aan geografische gegevens, leeftijd, geslacht en medicijngebruik.

De dashboards van ApotheekBI zijn het gereedschap van uw apotheekonderneming. Met ApotheekBI bent u in staat snel en doeltreffend te anticiperen op belangrijke financiële drivers. U krijgt informatie waarmee u nog beter kunt sturen.

Wilt u meer over ApotheekBI weten?

Demo aanvragen
 • Dagelijkse omzetrapportage met verstrekkingen en gemiste marge.*
 • Preferentie en substitutieoverzichten.
 • Assortimentsanalyse op basis van inkoop- en verkoopdata.
 • Analyse declaratieafhandeling. **
 • Doelgroepanalyse.
 • ApotheekBI blijft zich doorontwikkelen. Maandelijks heeft u nieuwe rapporten ter beschikking.
 • Openbare, zelfstandige apotheek.
 • Omzet- en inkoopvoordeel.
 • Meer tevreden patienten.
 • Meer efficiency in het declaratie en inkoopproces.
 • U neemt de module af voor twaalf maanden.
 • Het abonnement wordt jaarlijks verlengd.
 • Abonnementskosten per AGB-code per 12 maanden:

  Tot 50.000 receptregels € 750

  >50.000 receptregels: € 1.500

 • Als er instructie op locatie moet plaatsvinden, belasten we deze uren door tegen een uurtarief van € 75,-. Reiskosten: € 0,36 per kilometer. Heeft u meerdere apotheken die gebruik willen maken van ApotheekBI? Dan profiteert u van een staffelkorting.
 • Software.
 • Helpdeskfunctie via Microsoft Teams.
 • U hoeft geen extra investeringen te doen.
 • Binnen twee weken na aanmelding.