Disclaimer ApotheekCoach

De via ApotheekCoach verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan ApotheekCoach niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt ApotheekCoach geen enkele aansprakelijkheid.

Op ApotheekCoach- modules staan links naar externe websites. ApotheekCoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van ApotheekCoach en op het ApotheekCoach-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ApotheekCoach.

Op andere sites linken naar pagina’s van de ApotheekCoach-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van ApotheekCoach niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat ApotheekCoach toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar [email protected].